kontakt@interfiller.dk Tlf. +45 56 66 13 66
2
1
grass
6
5
4
3

Basisvejledning

Følgende basisvejledninger, der viser den praktiske brug af Supportprodukter i forskellige afgrøder, kan rekvireres ved at kontakte Interfiller A/S.

Basisvejledning for:

 

VinterRaps: Efterår 2018:

 • 1-2 kg. BitterSalt pr. Ha.,
 • 1 l. BorAdditiv pr. Ha.
 • 2 l. BorSupport 150 pr. Ha.
 • 2 l.  RapsSupport pr. Ha.
 • evt. kemi
 • 0,1 l. Support  SuperAdd pr. 100 l. Vand

Vintersæd/Græs Efterår 2018

 • 1-2 kg Bittersalt pr. Ha. Pr. Kørsel
 • 0,5 l Fosmagnit pr. 100 l. Vand
 • 1-2 l Hvedesupport pr. Ha. Pr. Kørsel
 • evt. kemi
 • 0,1 l Support SuperAdd pr. 100 l. Vand

Vårraps

Vårsæd

Majs

Kartofler

Roer

Frøgræs

Glyphosat

Additiver