Når nu tiden kommer hvor vi igen kan færdes på markerne med sprøjten. Så bør det være en prioritet at holde en hånd under de svageste planter, så det udbyttepotentiale som er tilbage opretholdes bedst muligt. Planterne har behov for nogle forskellige stoffer for at kunne restituere og vokse videre. vil du hjælpe dine afgrøder?
Det handler om at holde spanden fyldt. Der må ikke være hul i potentialespanden længere end højst nødvendigt. Det går ikke at vente uger på varer, som kunne være bestilt – man skal være klar. Læg en strategi og stil dig selv spørgsmålene ‘hvornår og hvordan skal jeg gøre det’. Om det er med mikronæring, gødning eller planteværn, er det vigtigt at have en strategi for, hvornår det skal køres og hvordan.
Blandbart, Bekvemt, Bestil!
Chelater er ikke noget nyt,når det gælder om at gøde planter, i over 50 år har vi brugt chelaterede produkter til gartnerier. Chelaterede mikronæringsstoffer er nemmere at blande i din marksprøjte da de rent kemisk ikke udfælder eller binder sig til andet du måtte have med i tanken.
Fosmagnit til fosforbladgødskning. Fosfor er et af de nærringstoffer som er essentielt for rodudvikling og buskning – det er også et nærringstof som er svært tilgængeligt for planten fra jorden i den kolde tid. Derfor er en tur med sprøjten indeholdende fosfor produkter egnet til bladgødskning en god idé.
Kunne du tænke dig at høre mere om vækststartspakken, produkterne eller lave en bestilling så tag gerne fat i os på telefon eller mail.