kontakt@interfiller.dk Tlf. +45 56 66 13 66
2
1
grass
6
5
4
3

Retningsrecepter

Der anvendes tre ens kar på hver 1000 liter

Kar I Syre Salpetersyre 62% ca. 25 L.
Vand til 1000 L.

 

Mængden af Salpetersyre bestemmes af vandets alkalinitet. Ved pH styring styres efter pH 5,5 – 6,0

Kar II Kalksalpeter Calciumnitrat 60 kg.
Fosmagnit 25 L.
Vand til 1000 L.

 

Kar III Kalisalpeter Kaliumnitrat 50 kg.
Magnesiumsulfat 15 kg.
Minomit/Mikronit 10 L.
Vand til 1000 L.

 

Ved at indrette blandingen i karrene således at der skal anvendes lige meget af alle kar kan man rent visuelt se om pumperne kører korrekt.
Ved fortynding 1:100 bliver ledetallet : vandets ledetal + 1,4 mS/cm. og vandet tilføres følgende:

N 212 ppm
P 44 ppm
K 192 ppm
Ca 120 ppm
Mg 30 ppm
S 20 ppm
Fe 2,0 ppm
Mn 1,1 ppm
Zn 0,30 ppm
Cu 0,10 ppm
B 0,33 ppm
Mo 0,025 ppm

Ovennævnte er kun et retningsgivende eksempel, idet der eksempelvis er forskel på recepten for agurker og tomater og for før høst og under høst.

Er der spørgsmål kontakt gerne Interfiller på tlf. +45 56661366