I Danmark oplever man stigende interesse for dyrkning af hestebønner, og hjælpes knoldbakterierne på vej med mikronæring, er der gode chancer for succes.

Mads Lassen oplever som planteavlsrådgiver hos AgroPro Danmark stigende interesse for dyrkning af hestebønner, og stadig flere kunder har taget den krævende plante ind for at blive selvforsynende med protein til svinefoder.

Men det er en afgrøde, der kræver god driftsledelse. Man skal være til stede, og det kræver godt håndværk at få det til at lykkes, så den kommer godt frem til blomstring.

-Hestebønnerne skal være rustet til de tørre perioder, med det vejr, vi har i Danmark. Har du ikke vand til rådighed, kan det gå galt. De er virkelig følsomme, fortæller Mads Lassen om dyrkningen af afgrøden, der ved introduktionen i Danmark blev anset for at være en nøjsom plante, som ikke skulle have meget.

Men ifølge Mads Lassen skal hestebønnerne have hjælp til at kunne overleve, hvis der kommer en tør periode i blomstringen, og det må ikke være næring, den mangler, for den skal stå stærkt, hvis blomstringen falder sammen med en periode med tørke. Og det er ifølge rådgiveren specielt kobolt og molybdæn, der til en begyndelse er brug for, da begge næringsstoffer er med til at fremme knoldbakterierne.

-Vi ser gerne, at man allerede 2-3 uger efter såning giver kobolt, og det kan gives både på jorden og senere hen på bladene. Men allerede når planterne kommer op, så de hurtigt kan få gavn af det. Vi anbefaler også brug af mikronæringsblandinger som RapsSupport, og det skal generelt også bruges fra starten af væksten, forklarer Mads Lassen.

 

Hold øje med billerne

Kobolt er ifølge Mads Lassen utrolig vigtigt for at sikre en god vækst af knoldbakterier, så hestebønnerne kan fange den atmosfæriske kvælstof, som planten er god til at fiksere. Og i den forbindelse er molybdæn også vigtigt.

-Det sikrer nemlig et optimalt kvælstofoptag i planten – man stimulerer udviklingen af knoldbakterier, som sikrer det bedste kvælstofoptag. Man skal tilstræbe, at for 1 del kobolt skal man have 4 dele molybdæn i analyseresultaterne, for at den har de optimale betingelser for at danne knoldbakterier, siger Mads Lassen.

Det er dog ikke kun hestebønnens indre forhold, der skal være i orden.

-Det er vigtigt at have fokus på bladrandbiller i starten – måske napper de kun i bladene, men den usynlige skade sker, når larverne spiser af knoldbakterierne under jorden. Her er det vigtigt at bekæmpe billen med pyrethroider.

Et andet godt råd lyder, at man skal sørge for at holde hestebønnerne rene for ukrudt fra start, og timingen af ukrudtssprøjtningen er meget vigtig.

-Skal hestebønnerne godt fra start, skal de holdes rene og have den rigtige madpakke med i form af fosfor, kali, svovl og lidt magnesium ved såning – det kvitterer den godt for.

Har man ikke placeret gødning ved såning, kan næring i form af fosfor på bladene igennem sæsonen være et alternativ. Her kan PK-beans og Fosmagnit være et godt bud som gødninger i sprøjten. Og så skal den sås så tidligt som muligt, når jorden er tjenlig, forklarer Mads Lassen.

Sådybden skal gerne være på 6-8 centimeter, og det giver det bedste udgangspunkt, hvis marken er ensartet, og med en tidlig såning kan man også fremrykke høsttidspunktet.

 

Mikronæring vigtig

Når man som anbefalet af AgroPro Danmark skal sørge for at knoldbakterierne har det godt, så man får planten godt op af jorden, så er det vigtigt at give mikronæringsstoffer gennem hele sæsonen.

Mads Lassen anbefaler generelt kobolt og molybdæn, men også gerne en liter Rapssupport hver gang, når du er ude med sprøjten i løbet af sæsonen. Med RapsSupport fra Interfiller får den både mangan, jern, kobber, bor og molybdæn. Og bor er ifølge Mads Lassen vigtig for planters blomstring, og det gør en forskel, når landmanden har benyttet mikronæringen.

-Vi ser nogle planter, der er mere saftspændte, og som har fået de inputs, der skal til for at klare sig bedst muligt frem til høst, hvis det bliver tørt. Den bliver mere modstandsdygtig i en udfordret periode, og det er vigtigt med en plante i god kondition rent næringsstofmæssigt, siger Mads Lassen som oplever at flere tager hestebønner og ærter ind i sædskiftet.

Men der er ikke sikkerhed for succes, og hos AgroPro Danmark efterlyser man mere robuste sorter i forhold til at planterne kan klare sig igennem de tørre perioder, for hestebønnerne har som ærter brug for vand i blomstringen.

 

Boost på bladet

Hos Interfiller opleves stigende interesse for produkterne til hestebønner, og til de, der har kastet sig ud i at dyrke proteinfoder på markerne, så handler det om at give planterne et boost, og det gives på hestebønner bedst via bladene før tørken indtræder.

-Vi skal have den styrket og klar til at stå saftspændt i blomstringen. Vækstmæssigt er det en stresset periode for planten, da det foregår sidst i juni til starten af juli. Specielt i år har det været tørt – og står de og mangler væske, har de svært ved at holde sig oprejst og åbne, så de kan få lavet bælge med ordentlige bønner i. Det er altafgørende med en god blomstring, forklarer Ulrik Pers, Agro specialist hos Interfiller.

Hestebønner sået i tæt på ti centimeters dybde i gode jorde vil ifølge Ulrik Pers ofte kunne trække vand op fra dybden også i de tørre perioder, men alligevel er det vigtigt, at give planten de bedst mulige betingelser for succes, og det kræver målrettet hjælp med næring.

-Behandler du hestebønner som dine andre afgrøder, og plejer dem godt, så giver det også et ordentligt udbytte. De helt gode udbytter kommer man aldrig sovende til, slutter Ulrik Pers.