Mikronæring spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at sikre sunde og stærke afgrøder, der yder det optimale udbytte. Og det er her, HvedeSupport® fra Interfiller kommer ind i billedet. HvedeSupport® er en vandig opløsning af mikronæring, der specifikt er udviklet til hvede, rug, vårbyg, vinterbyg, havre og græsfrø. Den unikke sammensætning af mikronæringsstoffer i HvedeSupport® er let tilgængelig for planterne, da de tunge metaller er chelaterede.

Chelatering betyder, at HvedeSupport® ikke reagerer med negativt ladede jordpartikler, hvilket forhindrer dannelse af svært opløselige stoffer. Dette gør det muligt at anvende HvedeSupport® direkte på jorden både før og efter jordbearbejdning. For at opnå den hurtigste optagelse anbefales det dog at anvende HvedeSupport® til bladgødskning.

Ved bladgødskning opnås det bedste resultat, ved at tilføje et spredeklæbemiddel som eksempelvis Support Super-ADD, som sikrer en optimal fordeling af væsken på hele planten, herunder bagsiden af bladene, hvor optagelsen er størst.

Derudover kan du trygt begynde at anvende HvedeSupport®, selv når planterne er små, da det, der rammer jorden, ikke vil gå til spilde.

 

hvedesupport-afgrøder

 

Tildel på det rigtige tidspunkt 

Doseringen af HvedeSupport® afhænger af kornets vækststadie. For eksempel anbefales det at bruge 1,0-2,0 liter pr. hektar om efteråret, 1,0 liter pr. hektar til vækststart, 2,0 liter pr. hektar primo maj, 2,0 liter pr. hektar medio maj og igen 2,0 liter pr. hektar medio juni.

Ved den sidste påføring kan det være en fordel at tilføje 3,0 liter Fosmagnit® og 1,0 liter FosforSupport® for at sikre en optimal proteindannelse. Yderligere kan tilsætning af 3-5 kg kvælstof hver gang hjælpe med optagelsen af mikronæring og sikre proteindannelsen. Bemærk, at de nævnte doseringer er uden PS-analyser, og doseringen kan i mange tilfælde justeres baseret på en analyse.

For frøafgrøder og græsser anbefales det at dosere 6 liter HvedeSupport® over vækstsæsonen i 3-4 omgange, med den højeste dosis, når væksten er mest intens.

HvedeSupport® er desuden blandbart med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Hvis du er i tvivl, kan du lave en prøveblanding i en lille beholder for at sikre kompatibiliteten.