Avec 50000
Tensid/Vaskemiddel

Generelle egenskaber:
Kan anvendes på alle vaskbare overflader.
Indhold:
Kvartenære ammoniumklorider,
Kommer stoffet i øjnene, skyl omgående med vand og søg læge. Kommer væsken
på huden vask da omgående med vand og sæbe. Produktet er ikke mærkningspligtig
i brugs opløsning.
Dossering:
Til stærkt forurenede flader anvendes 20 ml. pr. 1 liter vand eller 0,2 l liter pr. 10 liter vand.
Til almindelig rengøring anvendes 10 ml. pr. 1 liter vand eller 100 ml. pr. 10 liter vand.
Opløsningen kan påføres med sprøjte, børste eller kande med spredebom.
Indvirkningstiden bør være minimum 30 minutter inden yderligere rengøring.
Anvendelse:
Undgå at danne aerosoler ved påføring.
AVEC 50000 må ikke blandes med andre produkter, da man risikerer at effekten forsvinder.
AVEC 50000 er pH-neutral og vandklar i opløsning og uden lugt.
Tom emballage kan fjernes som almindeligt affald.
Opbevaring:
Frostfrit.
I tæt tillukket original emballage.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.
Må ikke udsættes for sollys eller stærk varme.
AVEC 50000 leveres i dunke á 10 liter
AVEC 50000 kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
AVEC 50000 kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
AVEC 50000 kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur
dag.
Transport oplysninger: UN 1760. 8 . III. (E). FM = 1000 liter