Tensid/Vaskemiddel
Produktinformation
Kan anvendes på alle vaskbare overflader.

Anvendelse

Dossering:
Til stærkt forurenede flader anvendes 20 ml. pr. 1 liter vand eller 0,2 l liter pr. 10 liter vand.
Til almindelig rengøring anvendes 10 ml. pr. 1 liter vand eller 100 ml. pr. 10 liter vand.
Opløsningen kan påføres med sprøjte, børste eller kande med spredebom.
Indvirkningstiden bør være minimum 30 minutter inden yderligere rengøring.

Undgå at danne aerosoler ved påføring.
AVEC 50000 må ikke blandes med andre produkter, da man risikerer at effekten forsvinder.
AVEC 50000 er pH-neutral og vandklar i opløsning og uden lugt.
Tom emballage kan fjernes som almindeligt affald.

Opbevaring:
Frostfrit.
I tæt tillukket original emballage.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.
Må ikke udsættes for sollys eller stærk varme.
AVEC 50000 leveres i dunke á 10 liter

Indhold
Kvartenære ammoniumklorider
Kommer stoffet i øjnene, skyl omgående med vand og søg læge. Kommer væsken
på huden vask da omgående med vand og sæbe. Produktet er ikke mærkningspligtig
i brugs opløsning.

Transport oplysninger: UN 1760. 8 . III. (E). FM = 1000 liter

Relaterede Produkter

Sprøjtrens Ekstra
IF Lugtfjerner
IF Brun sæbe