Produktinformation:

BorAdditiv er en kompleks bundet vandig bufferopløsning, specielt udviklet til BorSupport® 150F. BorAdditiv sikrer en bedre bufferblanding og en pH-sænkning i sprøjtevæsken, når der skal bladgødskes med BorSupport® 150F.

BorAdditiv muliggør kørsel med BorSupport® 150F og ManganSupport® 235 samtidig uden udfældning af tungt opløseligt manganborat i tanken.

Anvendelse:

BorAdditiv doseres i forhold til BorSupport® 150F. Vandmængden pr. ha har kun ringe betydning.

½ L. Bor Additiv pr. 1 liter BorSupport® 150F.  pH = 6 i sprøjtevæsken.

1 L. Bor Additiv pr. 2 liter BorSupport® 150F.  pH = 6 i sprøjtevæsken.

BorAdditiv må kun anvendes sammen med BorSupport® 150F og kun i det rette forhold.

BorAdditiv tilsættes tanken under omrøring, når den er mindst  ¾  fuld. Først herefter tilsættes
BorSupport® 150F og så MikroSupportprodukter, kemi og Support Super-ADD.

Udbringning under konstant omrøring.

Anvend beskyttelsesbriller og handsker.

Generalle Egenskaber:
Svagt skummende additiv til BorSupport® 150F der sikrer en pH-sænkning i blandinger indeholdende BorSupport® 150F.

Indhold:

Organisk syre, Oxo-alcohol polyglycolether og glycoler.

Opbevaring:
I tætsluttet emballage for at undgå fordampning og udkrystallisering og min. ved +5 °C.

BorAdditiv leveres i dunke á 20 liter og palletank af 600 eller 1000 Liter.

Data:
pH koncentrat 1,5               Vf. 1,3 kg/liter

Blandbarhed:
BorAdditiv er fuld blandbar, skal dog tilsættes som første komponent til vandet i sprøjten inden BorSupport® 150F.

 

Relaterede Produkter:
RapsSupport
Coboltupport 20