Vandig opløsning af calcium. Calciumet er chelateret og derfor let tilgængelige for planter.

 

Indhold:                                                      Data:

Grundstof       Vægtprocent      gram/liter                            pH Koncentrat                            7

Calcium (Ca)      1,6%                20,0 g/l                                Min. Opbevaringstemp.            5 °C

Nitrat    (N)        1,2%                15,0 g/l                                  Vægtfylde                    ca. 1,2 kg/L.

 

CalsiumSupport 20 anvendes hvor der er underskud af calcium eller konstateret behov for extra calcium. CalsiumSupport kan også anvendes som bladgødskning på friland (2 liter pr. ha)

 

Blandbarhed:

Da Calcium er chelateret, binder calsiumet sig ikke til de negative joner og danner hermed ikke tungt opløselige forbindelser med andre stoffer, (ej gips dannelse) hvis der er sulfat tilstede fra f.eks. Bittersalt/MagnesiumSulfat. Dvs. man undgår stop i dryp og dyser.

 

Brugsanvisninger:

Ved anvendelse af nedenfor nævnte mængder pr. 1000 liter vand, vil der tilføres følgende ppm. (gram pr. 1000 liter)

 

CalsiumSupport 20 pr. 1000 Liter vand N P K Ca S
100 1,5  2,0
500 7,5 10,0
1000 15 20,0

 

CalciumSupport 20 leveres i dunke á 20 liter