Vandig opløsning af mikronæring til Hvede, Rug, Byg, Havre og Græsser. De tunge metaller er alle chelaterede og derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:

HvedeSupport® er chelateret Dvs. HvedeSupport® kan ikke reagere med negativt ladede jordpartikler og danner derfor ikke svært opløselige stoffer. Det betyder at HvedeSupport® kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.

Det hurtigste optag opnås ved at anvende HvedeSupport® til bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel, Support Super-ADD, som er med til at fordele væsken på hele planten, også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

Blandbarhed:

Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering:
 (max 3,0 L./ha pr. kørsel).
Bedste resultat opnås ved at have HvedeSupport® med hver gang man kører. Herved sikrer man en kontinuerlig forsyning af mikronæring, der er med til at opretholde balance i planten, samt sikre kvælstofoptag.

Korn

Efterår Ca. 1 April Ca. 1 Maj Ca. 20 Maj Ca. 10 Juni
2,0 Liter 1,0 Liter 2,0 Liter 3,0 Liter 2,0 Liter

Den 10 juni vil det være en fordel også at tilføre 3,0 liter Fosmagnit® + 1,5 liter Ny FosforSupport®, for at sikre proteindannelse.

Desuden vil 3 – 5 kg. N tilført hver gang sammen med ovennævnte, hjælpe på optag af mikronæring samt sikre proteindannelsen.

Ovennævnte er uden PS-analyser. Ved hjælp af analyse kan doseringen i mange tilfælde formindskes

Frø/Græsser.

6 liter HvedeSupport® doseres over vækstsæsonen ad 3-4 gange med højest dosis når det vokser mest.

Ovennævnte doseringer vil give stærke sunde planter med højere udbytte og proteinindhold og mindre risiko for angreb og insektoverførte sygdomme.

HvedeSupport® til Ren jordbehandling:

Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

HvedeSupport® til Bladgødskning:

Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

Indhold:

Data:
Jern (Fe) 20,0g/L Chelateret pH Koncentrat 7
Mangan (Mn) 10,0g/L Chelateret Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Kobber (Cu) 1,0 g/L Chelateret Vægtfylde ca. 1,2 kg/L.
Zink (Zn) 2,0 g/L Chelateret
Bor (B) 2,0 g/L
Molybdæn (Mo) 0,2 g/L

 

HvedeSupport® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter

Relaterede Produkter:
LøgSupport
EpsoTop/Bittersalt