Vandig opløsning af jern til planter. Jernet er kompleksbundet som chelat og er derfor let tilgængelige for planter.

Indhold: Data:
Jern (Fe) 54 g/L pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp 5 °C
Vægtfylde ca. 1,2 kg/L.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.
Dosering: (max 2,0 L/Ha pr. kørsel)

 

Anvendelse:
JernSupport 54 anvendes hvor der er underskud af jern eller konstateret et behov for ekstra jern. Dette ses oftest hvor der er overskud af Mangan. Man tilstræber Jern/Mangan forhold fra 1 til 2 dele Jern pr. del Mangan.
Dette forhold kan ses i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre jern til planten er med chelateret jern som f.eks. JernSupport 54. Da JernSupport 54 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladet jprdpartikler og danner ikke tungt opløselige forbindelser i jorden. Det betyder at JernSupport 54 kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende JernSupport 54 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

JernSupport 54 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

JernSupport 54 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

JernSupport 54 leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.
JernSupport 54 kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
JernSupport 54 kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
JernSupport 54 kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur
dag.