ProduktInformation:

Vandig opløsning af Kalium til planter. Kalium er flydende og derfor nem at bruge til planter.

KaliumSupport 360 er fri for klorider, sulfater, nitrat og ammonium kvælstof.

Indhold:
Kalium   (K)     360 g/l  
Kvælstof(amin)    (N)    42 g/l     

Data:
pH-koncentrat      12,0
Min. opbevaringstemp.    10 C°
Vægtfylde   1,4 kg/l

Anvendelse:

Blandbarhed:
For at undgå udfældning i blandetank og for at sænke pH, kan KaliumSupport 360 kun anvendes sammen med KS-aktivator i forholdet 1 liter KS-aktivator pr. 2 liter KaliumSupport 360.
KaliumSupport 360 må ikke blandes med syreholdige produkter

Dosering:
(max 2,0 liter/ha).
Som bundgødskning ud fra konstateret behov.

Anvendes oftest i kartofler.

Blandes eks.: 100 Liter vand

  • 1 Liter KS-Aktivator
  • 2 Liter KaliumSupport 360
  • 0,1 Liter Support Super-ADD

pH denne blanding – ca. 6,5

Relaterede produkter: