Vandig opløsning af Kalium til planter. Kalium er flydende og derfor nem at bruge til planter.

KaliumSupport 360 er fri for klorider, sulfater, nitrat og ammonium kvælstof.

Indhold:_____________________

Kalium                  (K)           360 g/l  

Kvælstof(amin)     (N)          42 g/l     

Data: ________________________

pH-koncentrat                         12,0

Min. opbevaringstemp.            10 C°

Vægtfylde                                 1,4 kg/l

Blandbarhed:

For at undgå udfældning i blandetank og for at sænke pH, kan KaliumSupport 360 kun anvendes sammen med KS-aktivator i forholdet 1 liter KS-aktivator pr. 2 liter KaliumSupport 360.

KaliumSupport 360 må ikke blandes med syreholdige produkter.

Dosering: (max 2,0 liter/ha).

Som bundgødskning ud fra konstateret behov.

Anvendes oftest i kartofler.

Blandes eks.: 100 Liter vand

  • 1 Liter KS-Aktivator
  • 2 Liter KaliumSupport 360
  • 0,1 Liter Support Super-ADD

pH denne blanding – ca. 6,5

 

KaliumSupport 360 leveres i dunke á 20 liter og altid sammen med KS-Altivator i 10 liters dunke.

 

KaliumSupport 360 produceres kun på ordre, derfor påregnes ca. 1 uges leveringstid.