Vandig opløsning af kobber til planter. Kobberet er kompleksbundet som chelat og er derfor let tilgængelige for planter.

 

Indhold: Data:
Kobber (Cu) 20 g/L Chelateret pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp 5 °C
Vægtfylde ca. 1,15 kg/L.

Blandbarhed:

Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.
Dosering: (max 2,0 L/Ha pr. kørsel)

 

Anvendelse:
KobberSupport 20 anvendes hvor der er underskud af kobber eller konstateret et behov for ekstra kobber. Dette ses oftest hvor der er overskud af Molybdæn. Man tilstræber kobber/molybdæn forhold fra 3 til 4 dele kobber pr. del molybdæn.
Dette forhold kan ses i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre kobber til planten er med chelateret kobber som f.eks. KobberSupport 20. Da KobberSupport 20 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladet jprdpartikler og danner ikke tungt opløselige forbindelser i jorden.. Det betyder at KobberSupport 20 kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende KobberSupport 20 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

KobberSupport 20 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

KobberSupport 20 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

KobberSupport 20 leveres i dunke á 10 liter.
KobberSupport 20 kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
KobberSupport 20 kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
KobberSupport 20 kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før
varetur dag.