Vandig opløsning af mikronæring til løg. De tunge metaller er alle chelaterede og er derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:
LøgSupport er chelateret Dvs. LøgSupport kan ikke reagere med negativt ladede jordpartikler og danner derfor ikke svært opløselige stoffer. Det betyder at LøgSupport kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag opnås ved at anvende LøgSupport® til bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel, Support Super-ADD, som er med til at fordele væsken på hele planten, også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.
Dosering: (max 3,0 liter/ha pr. kørsel).
Bedste resultat opnås ved at have LøgSupport med hver gang man kører. Herved sikrer man en kontinuerlig forsyning af mikronæring, der er med til at opretholde balance i planten, samt sikre kvælstofoptag. Ca. 6 liter fordelt henover sæsonen.

LøgSupport til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R 0,2 – 0,4 liter/ha
(Se produktinfo Support Kip-R).
LøgSupport til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD 0,1 liter pr. 100 liter Vand
(Se produktinfo Support Super-ADD)

 

Indhold:

Data:
Jern (Fe) 20,0 g/l Chelateret pH Koncentrat 7
Mangan (Mn) 11,4 g/l Chelateret Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Kobber (Cu) 1,0 g/l Chelateret Vægtfylde ca. 1,2 kg/L.
Zink (Zn) 3,0 g/l Chelateret
Bor (B) 3,3 g/l
Molybdæn (Mo) 0,25 g/l

 

LøgSupport leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.

 

Relaterede Produkter
RapsSupport
EpsoTop/Bittersalt