Produktionformation
Vandig opløsning af Mangannitrat til planter. ManganSupport®  235 er flydende og derfor nem at bruge til bladgødskning.

Anvendelse:
ManganSupport®  235 anvendes hvor der er underskud af Mangan eller konstateret et behov for ekstra Mangan. Husk man tilstræber et Mangan/Jern forhold 1 del Mangan pr. 2 dele jern.
Dette forhold kan ses i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre Mangan til planten er ved bladgødskning, hvilket også giver det hurtigste optag. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder. Mangannitrat kan ikke blandes med borprodukter og fosfatprodukter.

Dosering: (max 2,0 L./Ha pr. kørsel)
Undgå overdossering da der opstår risiko for blokering af andre næringsstoffer, især jern og kobber.
Forebyggende 0,5 – 1 L pr. ha.
Ved konstateret mangel 1 – 2 L. pr. ha.

ManganSupport® 235 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

ManganSupport® 235 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

 

Indhold:

Data:
Mangan (Mn) 235 g/L pH Koncentrat 0
 Nitrat  (N)  110 g/L Min. Opbevaringstemp 5°C
Vægtfylde ca. 1,55 kg/L.

 

ManganSupport® 235 leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 1000 liter

 

Relaterede Produkter:
JernSupport 54
ManganChelat 35