Vandig opløsning af Molybdæn til planter. MolybdænSupport 77 er flydende og derfor nem at bruge til bladgødskning.

Anvendelse:
MolybdænSupport 77 anvendes hvor der er underskud af Molybdæn eller konstateret et behov for ekstra Molybdæn. Dette ses oftest hvor der er overskud af kobber. Man tilstræber Molybdæn/Kobber forhold 1 del Molybdæn pr. 3-4 dele kobber.
Dette forhold kan ses i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre Molybdæn til planten er ved bladgødskning, hvilket også giver det hurtigste optag. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.
Dosering: (max 0,2 L./Ha pr. kørsel)

MolybdænSupport 77 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

MolybdænSupport 77 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

 

Indhold:

Data:
Molybdæn (Mo) 77 g/L pH Koncentrat 8
Min. Opbevaringstemp. 5°C
Vægtfylde ca. 1,15 kg/L.

MolybdænSupport 77 leveres i Dunke á 10 liter.

 

Relaterede Produkter:
EpsoTop/Bittersalt
CobolSupport 20