Vandig opløsning af mikronæring til Raps. De tunge metaller er alle chelaterede og er derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:

RapsSupport® er chelateret Dvs. RapsSupport® kan ikke reagere med negativt ladede jordpartikler og danner derfor ikke svært opløselige stoffer. Det betyder at RapsSupport® kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.

Det hurtigste optag opnås ved at anvende RapsSupport® til bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel, Support Super-ADD, som er med til at fordele væsken på hele planten, også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt. (Se også basisvejledning).

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering:
(max 2,5 L./Ha pr. kørsel).
Bedste resultat opnås ved at have RapsSupport® med hver gang man kører. Herved sikrer man en kontinuerlig forsyning af mikronæring, der er med til at opretholde balance i planten, samt sikre kvælstofoptag.

Efterår Forår/Sommer
Raps 2-3 L./Ha 4-6 L./Ha

RapsSupport® til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

RapsSupport® til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD 0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

Indhold:

Data:
Jern (Fe) 20,0 g/l Chelateret pH Koncentrat 7
Mangan (Mn) 10,0 g/l Chelateret Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Kobber (Cu) 2,0 g/l Chelateret Vægtfylde ca. 1,2 kg/L.
Bor (B) 9,0 g/l
Molybdæn (Mo) 0,8 g/l

RapsSupport® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.

Relaterede Produkter:
Ærtesupport
MajsSupport
Fosmagnit