Almindeligt sprede/klæbemiddel med ekstra skumdæmpende effekt.

Produktinformation

Lavtskummende sprede og klæbemiddel som sænker sprøjtevæskens overfladespænding så befugtningen øges, hvilket giver en bedre dækning og vedhæftning af de aktive. Der er ikke set phytotoxisk effekt på planter ved en dossering på 0,3%

Anvendelse

Da produktet er nonjonisk kan det blandes med de almindelige anvendte fungicider, insekticider, herbicider og bladgødninger.

Dosering: 100 ml.. pr. 100 L. vand eller 100 ml. pr. ha.
Læs brugsanvisningen for det tilsatte middel inden SpraySupport tilsættes.
SpraySupport  tilsættes først når tanken er næsten fyldt op og under konstant omrøring.

Opbevaring: Frostfrit.

Indhold: Fedtalkohol Ethoxylat. Biologisk let nedbrydelig
(OECD 301 A-F)

SpraySupport leveres i Dunke á 5 liter

Relaterede Produkter

Support Super-ADD
RapsSupport