Almindeligt sprede/klæbemiddel med ekstra skumdæmpende effekt.

Generelle egenskaber: Lavtskummende sprede og klæbemiddel som sænker sprøjtevæskens overfladespænding så befugtningen øges, hvilket giver en bedre dækning og vedhæftning af de aktive. Der er ikke set phytotoxisk effekt på planter ved en dossering på 0,3%

Indhold: Fedtalkohol Ethoxylat. Biologisk let nedbrydelig
(OECD 301 A-F)

Blandbarhed: Da produktet er nonjonisk kan det blandes med de almindelige anvendte fungicider, insekticider, herbicider og bladgødninger.

Dosering: 100 ml.. pr. 100 L. vand eller 100 ml. pr. ha.
Læs brugsanvisningen for det tilsatte middel inden SpraySupport tilsættes.
SpraySupport  tilsættes først når tanken er næsten fyldt op og under konstant omrøring.

Opbevaring: Frostfrit.

SpraySupport leveres i Dunke á 5 liter

SpraySupport kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)

SpraySupport kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Man-Tor 7:00 – 15:00 Fre 7:00 – 11:30

SpraySupport kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur dag.