Vandig opløsning af zink til planter. Zinket er kompleksbundet som chelat og er derfor let tilgængelige for planter.

Indhold: Data:
Zink (Zn) 20 g/L Chelateret pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Vægtfylde ca. 1,15 kg/L.

 

Dosering: (max 1,0 L/Ha pr. kørsel)

 

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Anvendelse:
ZinkSupport 20 anvendes hvor der er underskud af zink eller konstateret et behov for ekstra zink.
Dette ses bedst i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre zink til planten er med chelateret zink som f.eks. ZinkSupport 20. Da ZinkSupport 20 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladet jprdpartikler og danner ikke tungt opløselige forbindelser i jorden.. Det betyder at ZinkSupport 20 kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende ZinkSupport 20 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

ZinkSupport 20 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

ZinkSupport 20 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD 0,1 liter pr. 100 liter vand (Se produktinfo Support Super-ADD)
ZinkSupport 20 leveres i dunke á 20 liter.
ZinkSupport 20 kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
ZinkSupport 20 kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
ZinkSupport 20 kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur
dag.