Vand, vand, og atter vand men hvad så nu?

Store mængder af nedbør i marken kan have alvorlige konsekvenser for afgrøderne. Planterne er særligt følsomme over for vandmættede forhold, hvilket i værste tilfælde kan resultere i flere negative påvirkninger. For det første kan store mængder vand føre til overmætning af jorden, hvilket reducerer ilttilgængeligheden i rodzonen. Dette iltunderskud kan kvæle rødderne, forhindre optimalt næringsstofoptag og give optimale forhold for svampe som angriber rødderne. For det andet kan afgrødernes rodstruktur også lide skade, hvilket yderligere forhindrer effektiv optagelse af vand og næringsstoffer. Den begrænsede ilttilførsel og nedsatte rodintegritet resulterer i stress for planten, hvilket igen hæmmer vækst og udvikling.

Bladgødskning kan være en løsning for at hjælpe planten til at komme i gang, hvis den er begrænset i sin nærringstofforsyning. Formuleringen er dog vigtig, når det gælder bladgødskning. At gøde med enkelt nærringstoffer i vand er ikke det store problem. Men vil man gerne have flere nærringstoffer med, skal man være opmærksom på, at stofferne ikke går i forbindelse med hinanden og fælder ud i tanken.

Fosfor en begrænsende faktor?

Fosfor har ikke problemer i forhold til vand i jorden, da den er immobil og ikke kan udvaskes. Problemet med fosfor er dog, at der ved lave temperaturer ikke er særligt meget plantetilgængeligt fosfor i rodzonen. Derfor kan en bladgødskning med vandopløselig fosfor give et skub til planternes rodudvikling i en svær tid.

Man kan nemt tildele fosfor med sin sprøjte, man skal dog være opmærksom på et par faktorer, så som hvilke andre nærringstoffer der er med i tanken og pH i væsken man ønsker at bladgødske med.

Fosfor er nemlig et stof rent kemisk gerne vil binde til andre stoffer og danne fosfater, f.eks mangan fosfat. Det kan give svært opløselige stoffer som ikke er optimale for bladgødskning, selvom de ikke skaber problemer i sprøjtens filtre og dysser.

Der er flere måder at undgå dannelsen af fosfater, En løsning er at benytte chelaterede mikronærringstoffer. De er nemlig bundet op på et chelat således de ikke går i forbindelse med fosforen og danner uønskede forbindelser. Dermed opnår man større effekt af sin bladgødskning med fosfor.

Hjælp afgrøderne i gang

Vi hos Interfiller anbefaler at køre det vi kalder en vækststartpakke (se billede), så snart marken er farbar. Den indeholder en hel del af de essentielle nærringstoffer – en blanding af mikro- og makronæringsstoffer i passende mængder for at give planterne et vitalitetsboost.

Mikronæringstofferne er chelaterede og fosforen er vandopløselig for at opnå den bedst mulige effekt af den indsats der bliver gjort.

Efter en lang periode med modgang, har planterne fortjent en hjælpende hånd.

Foråret må da snart være på vej!