Tensid/vaskemiddel

Generelle egenskaber:

Kan anvendes på alle vaskbare overflader.

 

Indhold:

Kvartenære ammoniumklorider, Ethoxyleret fedtalkohol, 2-propanol.

Kommer stoffet i øjnene, skyl omgående med vand og søg læge. Kommer væsken på huden vask da omgående med vand og sæbe.

 

Dossering:

Til stærkt forurenede flader anvendes 1 dl. pr. 1 liter vand eller 1 liter pr. 10 liter vand.

Til almindelig rengøring anvendes ½ dl. pr. 1 liter vand eller ½ liter pr. 10 liter vand.

Opløsningen kan påføres med sprøjte, børste eller kande med spredebom.

Indvirkningstiden bør være minimum 30 minutter inden yderligere rengøring.

 

Anvendelse:

Undgå at danne aerosoler ved påføring.

AVEC 9500 må ikke blandes med andre produkter, da man risikerer at effekten forsvinder.

AVEC 9500 er pH-neutral og vandklar i opløsning og uden lugt.

Tom emballage kan fjernes som almindeligt affald.

 

Opbevaring:

Frostfrit.
AVEC 9500 leveres i dunke á 10 liter og 20 liter