Skal de chelaterede mikronæringstoffer have fuld effekt på specialafgrøderne, skal man som planteavler være klar med sprøjten, så snart frosten slipper jorden. 

Blomsterfrø, spinat, ærter, roefrø, græsfrø, purløg til frø, spiseløg og lupiner. Listen med dansk-producerede specialafgrøder er længere endnu, og hos mikronærings-eksperterne fra Interfiller har man i årtier hjulpet specialiserede planteavlere med at øge frøvægten og kvaliteten af specialafgrøderne på markerne ved brug af chelateret mikronæring.

Mikronæring til specialafgrøder skal ifølge Ulrik Pers, Agro produktspecialist fra Interfiller, ikke være nogle forkromet løsning, og ofte kan et standardprodukt benyttes. Sikkert er det dog, at alle specialafgrøder som andre planter har et behov for mikronæring, og er man som planteavler i tvivl om jordens formåen, så gælder det om at se på næringsstofgrundlaget i den jord og den dyrkningsform, du benytter til produktionen.

-Du skal tilføre mikronæring efter, hvad afgrøden mangler, hvis du arbejder ud fra en jordanalyse eller en plantesaftanalyse – og mange vælger at gå nøgternt til værks i forhold til den enkelte mark. Men nogle kører med en mere simpel strategi, hvor man med baggrund i sin viden om markens potentiale tildeler standard mikronærings-produkter, siger Ulrik Pers, som ser gode resultater med begge strategier.

 

Ensartede afgrøder

Hos Interfiller kan man producere en vare målrettet specifikt til kundens behov, hvilket var opgaven, da Køge-virksomheden medvirkede til at sætte nye standarder for potentialet på danske marker i forbindelse med både et officielt forsøg på at tage verdensrekorden hjem i forhold til at producere mest hvede pr. hektar på Seinhuus Gods i 2022, og i forbindelse med en række planteavleres medvirken i samarbejdet Yield Enhancement Network.

Men er ambitionerne blot at få et større udbytte og en mere ensartet afgrøde, så er der til en begyndelse hjælp at hente i de færdigblandede produkter, der allerede findes på hylderne, og som har vist sit værd i mange år i både drivhuse og på de danske marker.

-Når der produceres spinat til frø benytter vi som udgangspunkt Rapssupport, og så tildeler vi ekstra jern, og det gør vi fire gange i løbet af sæsonen – og det er vores standardstrategi, forklarer Ulrik Pers som på sine ture rundt til kunder i hele landet får gode tilbagemeldinger om specialafgrøder, der står mere jævnt end ellers.

-I specialafgrøder ser vi ofte en stor variation hen over marken, og her er mikronæringen med til at skabe en mere ensartet afgrøde, og de dårlige områder, som trækker ned, bliver færre eller forsvinder, fortæller Ulrik Pers.

 

Forsikring mod sprøjteskader

Vigtigheden af virkningen af kemien ved mange specialafgrøder taler ifølge Ulrik Pers for at benytte chelateret mikronæring, da det ikke går ind og piller ved kemiens virkning eller laver ballade rent blandingsmæssigt i sprøjten, og det er vigtigt så vidt muligt at forhindre skader på højværdiafgrøderne, og her har chelaterede produkter en fordel.

-Når du bruger chelaterede produkter, er du sikker på, at det du fylder i sprøjten, kommer med ud gennem dyserne i plantetilgængelig form. Det giver dig som planteavler en sikkerhed for, at der ikke bliver spor tilbage af produkterne i sprøjten, forklarer Ulrik Pers.

At tildele næringsstoffer med sprøjten er ikke altid lige ud ad landevejen, for der findes mange formuleringer, og nogler formuleringer kan, hvis de bruges forkert, give svidninger på afgrøderne. Og specielt med specialafgrøder kan det være problematisk, så Ulrik Pers anbefaler, at skal man prøve noget nyt, så gør det med produkter, du kan stole på og hos Interfiller er man klar til at tage en snak om, hvor der kan opstå problemer.

Når du bruger cheelaterede produkter på bladene får du en hurtigere optagelse, og du har en mindre mængde aktivstof på bladene i kortere tid. Kan et problem ikke diagnosticeres, kaldes det ofte fysiologiske pletter. Det kender enhver landmand til, men årsagen er ikke altid nem at finde. Men bruger du chelateret mikronæring er chancen for uregelmæssigheder i planterne ifølge Ulrik Pers mindre end ellers.

-Vores produkter giver en sikker og hurtig virkning på bladene, uanset om det er specialafgrøder til frø eller spisegrøntsager, forklarer Ulrik Pers.

 

Start tidligt

Interfiller har i flere årtier serviceret både gartnerierhvervet og landbruget med mikronæring til specialafgrøder, og har man planlagt sine sprøjtninger, så vil mange planteavlere kunne booste årets høst, specielt hvis strategien lægges i vinter, så brugen af midlerne kan være planlagt på forhånd. Derfor anbefaler Ulrik Pers at have mikronæringen på lager, så man er klar til sæsonen, når sprøjten alligevel skal i marken.

-Når man alligevel kører med marksprøjten med en forebyggende ukrudtsbekæmpelse i vårsæden, eller sprøjter på sortjord, ved vækstregulering i foråret eller ved svampe- og skadedyrssprøjtning, så kan du have vores produkter med om bord. Så det er bare et spørgsmål om at få det med i sprøjten hver gang, forklarer Ulrik Pers.

-Der er Ikke noget at være bange for med chelateret mikronæring – du fylder det bare i sprøjten, og så er det ellers med at komme derudaf. Og er der visse steder i marken udfordringer med jordens indhold af næringsstoffer, så er det ofte her, der er størst effekt af at køre med mikronæringsstoffer i det tidlige forår – du kan kalde det en forsikring mod dårlige områder i marken, slutter Ulrik Pers.

Interfiller kan ifølge Ulrik Pers levere mikronæring til tiden hele foråret, også selvom gødningsmarkedet generelt er udfordret.

 

Fakta: Fire gode råd om brug af mikronæring i specialafgrøder i det tidlige forår

-Bestil mikronæringen i god tid, så du har dem stående, når sprøjten skal i marken.

-Opbevaring skal ske ved plus ti grader.

-Så snart der ikke er nattefrost af betydning, er det sikkert at tildele mikronæringsstoffer.

-Jo tidligere du kan komme ud med sprøjten, jo bedre kan du hjælpe planterne på vej.