Vil du finde markens fulde potentiale, så skal sprøjten i marken så snart marken kan bære sprøjten, for der er behov for mikronæring i alle vækststadier

Hos Interfiller har man leveret mikronæring til de fleste af de danske deltagere i Yield Enhancement Network (YEN), der har præsteret imponerende udbytter i den seneste vækstsæson. Og en vigtig erfaring har ifølge Agro produktspecialist Ulrik Pers været, at skal udbytterne i top, så skal mikronæringen i arbejde fra vækststarten. 

-Så snart der ikke længere er nogen nattefrost af betydning, er det sikkert at tildele mikronæringsstoffer med marksprøjten. Man skal tilstræbe at give vinterafgrøderne en let start efter deres opvækkelse fra dvale, så de har mikronæringsstofferne til rådighed fra vækststart, fortæller Ulrik Pers. 

Når jorden er otte grader varm begynder planterne at vokse, men der kan godt være dage, hvor temperaturen ræser over og under de otte grader, og det kan ifølge Ulrik Pers godt “forvirre” planterne. Kommer temperaturen op over de otte grader, men går ned igen, så er det vigtigt, at planterne i alle vækststadier har næringsstofferne tilgængelige.  

-Vi vil hellere have, man tager noget med hver kørsel, i stedet for at give en stor mængde på én gang. Og når man alligevel kører med marksprøjten med en ukrudtsbekæmpelse i vårsæden, eller opfølgning i vintersæden, ved vækstregulering i foråret eller ved svampe- og skadedyrssprøjtning, så kan du have vores produkter med om bord, også selvom du ikke med det menneskelige øje kan se en mangel. Så det er bare et spørgsmål om at få det med i sprøjten – hver gang, forklarer Ulrik Pers  

 

Fuld gevinst ved tidlig tildeling 

Fosfor i flydende form kan med fordel tildeles sammen med den første mikronæring i foråret, med de lave temperaturer er fosfors tilgængelighed fra jorden stærkt begrænset. Tildeling af fosfor via bladgødskning sker ifølge Interfiller problemfrit, når mikronæringen er chelateret.  

Når man giver planterne mikronæring tidligt, er det vigtigt at have gjort sit forarbejde grundigt, så man, når den nye vækstsæson begynder, ikke først skal til at bestille varer hjem. Man skal ganske enkelt være klar, så snart vejret tillader det.  

-Jo tidligere du kan komme ud, jo bedre kan du hjælpe planterne på vej, og jo mere gavn får planterne af de næringsstoffer, du tildeler, forklarer Ulrik Pers som opfordrer til, at uanset om du køber produkter fra Interfiller eller andre steder, så er det nu lagrene skal fyldes med mikronæring til foråret, hvis ikke allerede der er købt en buffer hjem. 

Man kan ifølge Ulrik Pers roligt køre mikronæring ud på på kolde morgener, hvor varmen kommer op ad dagen, hvor det i efteråret kan give bøvl, hvis frosten kommer op ad dagen.  

 

Forsikring mod dårlige pletter i marken 

Det er ikke kun hvis målet er at kunne prale med stort udbytte og frøvægt overfor erfagruppen eller kollegerne man ifølge Ulrik Pers skal gøre brug af mikronæringsstoffer i sin dyrkningsstrategi, for det første kunderne som regel oplever, er, at markens svage pletter bliver færre ved målrettet brug af chelateret mikronæring.   

-Det er ikke for at køre sportsvognen i gang, det er for at sikre planterne de steder på marken, hvor der ofte opstår problemer. Er der udfordringer med jordens indhold af næringsstoffer, så er det ofte her, der er størst effekt af at køre med mikronæringsstoffer i det tidlige forår – en forsikring mod dårlige områder i marken, siger Ulrik Pers,  

Hos Interfiller anbefaler Ulrik Pers at have mikronæring på lager til den første kørsel, og Køge-virksomheden bestræber sig på at kunne levere varerne inden for to arbejdsdage. Råvarerne er allerede på lager, så uanset om gødningsmarkedet igen i 2023 vil blive udfordret, så er Interfiller klar til at levere mikronæringen til ambitiøse danske planteavlere. 

 

Fakta:

Tre gode råd fra Ulrik Pers til brug af mikronæring i det tidlige forår: 

  • Fosfor kan med fordel tildeles i det tidlig forår på flydende form sammen med mikronæringen. 
  • Hav altid mikronæring på lager så du ikke skal vente på fragtmanden for at komme afsted. 
  • Planternes behov skal dækkes inden de udviser mangelsymptomer, derfor er det vigtig, at man har en strategi klar, så man ikke skal udbedre en næringsstofmangel i vækstsæsonen.