Produktinformation.
Vandig opløsning af Calsium. Calciumet er chelateret og derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:
CalciumSupport 20 anvendes, hvor der er underskud af calcium eller konstateret behov for ekstra calcium. CalciumSupport 20 er med til at skabe hårdføre planter. Da CalciumSupport 20 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladede jordpartikler og danner derfor ikke svært opløselige forbindelser i jorden. Det hurtigste optag opnås ved at anvende CalciumSupport 20 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel, Support Super-ADD, som er med til at fordele væsken på hele planten, også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. CalciumSupport 20 anvendes på små planter for at tilføre dem en hårdførhed og herved en god start. Da CalciumSupport 20 er chelateret, er det der rammer jorden ikke spildt.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder. Da CalciumSupport 20 er chelateret, danner det ikke tungt opløselige forbindelser i blandetanken, ej gibs dannelse, hvis der er sulfat tilstede fra eks. Mangansulfat eller Magnesiumsulfat.

Dosering:
(max 2,0 liter/ha pr. kørsel).

Calciumsupport 20 til bladgødskning:
Husk Support Super-ADD 0,1 liter pr. 100 liter Vand
(Se produktinfo Support Super-ADD)

Indhold:
Calcium (Ca) 20,0g/L Chelateret
Nitrat (N) 15,0g/L

pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Vægtfylde ca. 1,25 kg/L.

 

CalciumSupport 20 leveres i dunke á 20 liter