Vandig opløsning af mikronæring til udsæd. De tunge metaller er alle Chelaterede. 

Produktinformation
MikroSupport® Bejdse er afstemt efter hvor meget chelateret (Jern, Mangan, Kobber) + Bor + molybdæn, som er nødvendig for at sikre en god start i den første periode efter fremspiring. Herefter skal som sædvanligt, suppleres med HvedeSupport® vækstsæsonen igennem, så har man sikret at afgrøden er fuldt mikroforsynet fra spiring til høst.

Anvendelse:
MikroSupport® Bejdse anvendes som start tilskud i korn. MikroSupport® Bejdse har ingen effekt overfor frø og jordbårne svampesygdomme, hvorfor almindelig bejdsning mod disse foretages med dertil egnede midler, inden MikroSupport® Bejdse påføres
OBS: MikroSupport® Bejdse må IKKE anvendes som bladgødskning.

Opbevaring
Produkterne opbevares ved temperaturer over 5 grader i original emballage.

Indhold

Indhold: Data:
Jern (FE) 36,0 g/L Chelateret pH Koncentrat 7,5
Mangan (Mg) 18,0 g/L Chelateret Min. Opbevaringstemp 5°C
Kobber (Cu) 0,8 g/L Chelateret Vægtfylde ca. 1,25 kg/L.
Bor (B) 1,0 g/L
Molybdæn (Mo) 0,2 g/L

MikroSupport® Bejdse leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.

Dosering:
Der anvendes 300-500 ml pr. 100 kg udsæd.