Anvendelse:
Ny FosforSupport® anvendes til bladgødskning og altid sammen med Fosmagnit® i forholdet 2-3 dele Fosmagnit® pr. 1 del Ny FosforSupport® (For at opnå optimal pH i sprøjtevæsken).

Indhold:

Flydende PK Gødning med buffervirkning

Data:
Fosfor (P) 114 g/L pH Koncentrat 8,0
Kalium (K) 72 g/L Min. Opbevaringstemp 5°C
Vægtfylde ca. 1,3 kg/L.

 

Blandbarhed:
Ny FosforSupport® er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende NPK-gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder. Ny FosforSupport® anvendes som sikker fosforgiver sammen med Fosmagnit® når der er fosformangel eller omkring blomstring/skridning som fosfortilskud til blomster og kerner, så protein- og olieindhold kan hæves.

 

Dosering: (Omkring blomstring/skridning)

2 liter Fosmagnit® pr. ha
1 liter Ny FosforSupport® pr. ha (pH 5,5)
Evt. suppleret med (hjælp til proteinindhold)
3 kg. Flydende N pr. ha
2 kg. Bittersalt pr. ha
2 Liter MikroSupport pr. ha
Ph i sprøjtevæsken:

Fosmagnit®                              3 Liter        4,5 Liter
Ny FosforSupport®                  1 Liter        1,5 Liter
pH                                              pH = 5       pH = 4,5
Fosfor                                        639 g  (P)   907 g (P)
Kalium                                       72 g (K)    108 g (K)
Magnesium                               182 g (Mg)  279 g (Mg)

 

Bladsgødning:
Visse typer afgrøder kan tåle et lavt pH i sprøjtevæsken, men ikke alle. Fosmagnit® skal anvendes med forsigtighed ved doseringer over 1 liter pr. 100 liter vand. Ved højere fosfortildeling, anvendes 2 dele Fosmagnit® sammen med 1 del Ny FosforSupport® (se produktblad Ny FosforSupport®)             

Ny FosforSupport® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.

 

Relaterede produkter: