Lavtskummende sprede – klæbemiddel specielt til jordmidler.

Produktinformation
Produktet indkapsler herbicidet og sørger for jævn og ensartet fordeling i det øverste jordlag.
Dette sker p.g.a en elektrisk ladet overflade, der øger vedhæftningen i det øverste af jorden og dermed øges opholdet af det  aktive stof i rodzonen.

Anvendelse

Blandbarhed: Med de fleste plantebeskyttelses-midler og flydende gødninger.
Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering:
400 ml. pr. ha. ved temperatur under 15 °C
200 ml. pr. ha. ved temperatur over   15 °C

Læs brugsanvisningen for det tilsatte middel inden Support Kip-R tilsættes.
Support Kip-R omrystes før brug.
Support Kip-R tilsættes først når tanken er fyldt ca. ¾ og under konstant omrøring.

Opbevarelse: Min. 10 °C

Indhold 

Alifatiske hydrocarboner, Fedtalkohol Ethoxylater. Fedtsyre (C18-C20), farve.

Support Kip-R leveres i dunke á 5 liter.