Lavtskummende sprede – klæbemiddel specielt til jordmidler.
Produktet indkapsler herbicidet og sørger for jævn og ensartet fordeling i det øverste jordlag.
Dette sker p.g.a en elektrisk ladet overflade, der øger vedhæftningen i det øverste af jorden og dermed øges opholdet af det  aktive stof i rodzonen.

Indhold: Alifatiske hydrocarboner, Fedtalkohol Ethoxylater. Fedtsyre (C18-C20), farve.

Blandbarhed: Med de fleste plantebeskyttelses-midler og flydende gødninger.
Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering:
400 ml. pr. ha. ved temperatur under 15 °C
200 ml. pr. ha. ved temperatur over   15 °C

Læs brugsanvisningen for det tilsatte middel inden Support Kip-R tilsættes.
Support Kip-R omrystes før brug.
Support Kip-R tilsættes først når tanken er fyldt ca. ¾ og under konstant omrøring.

Opbevaring:
Min. 10 °C

Support Kip-R leveres i dunke á 5 liter
Support Kip-R kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
Support Kip-R kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
Support Kip-R kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før
varetur dag.