0-13-4 Mg og Zn.

Flydende PK-startgødning til placering ved såning med Magnesium og Zink

Anvendelse:
Support LøgStart anvendes som flydende startgødning til løg. Support LøgStart placeres i sårillen inden tildækning.

Indhold:

Data:
Grundstof Vægtprocent gram/liter
 Fosfor (P) 13,0  192 pH Koncentrat 2
Kalium (K) 4,2 62 Min. Opbevaringstemp 0 °C
magnesium (Mg) 2,7 40 Vægtfylde 1,47 kg/L
Zink (Zn) 0,7 10

Dossering;
20 – 30 Liter pr. ha, svarende til 4 – 6 kg. (P)

Support Løgstart leveres i dunke á 25 Liter og palletank á 1000 Liter

Relaterede Produkter:
Fosmagnit