Med brug af plantesaftanalyser, en præcis dosering af bladgødskning og mikronæringsstoffer sættes udbyttet i vejret, og det giver rigtig god mening i et år med rekordhøje afregningspriser. 

Selvom jorden mange steder efterhånden er knastør, oven på to måneder med meget lidt nedbør, kan gødskning og præcis tildeling af mikronæringsstoffer med sprøjten holde fuld gang i plantens vækst. Og med rekordhøje afregningspriser er der sund fornuft og økonomi i at gå efter det optimale udbytte.

-Med brug af sprøjten til tildeling af gødning og mikronæringsstoffer i en tør periode, som vi nu oplever, får man optaget gennem bladene, hvor planten ellers skal have vand til rådighed for at trække næringsstofferne op via rødderne, forklarer Agro produktspecialist Ulrik Pers fra Køge-virksomheden Interfiller, der har specialiseret sig i at skræddersy næringsstofblandinger til ambitiøse danske planteavlere. 

For at få den optimale effekt bliver den nøje afmålte dosering af næringsstoffer og mikronæringsstoffer lagt ud og optaget på bladet, hvor der ikke skal være ekstra vand til rådighed for at få det ind i planten. Og her er det vigtigt, at man har et godt sprede-klæbemiddel med i marksprøjten, så man kommer om på undersiden af bladene med næringsstofferne, hvor optaget er størst. 

Når det som nu og i forsommeren er tørt, er der ofte ikke vand til stede, og det skal der være i jorden, for at den kemiske overførsel af næringsstoffer og mikronæringsstoffer kan ske fra jordlaget.

-Planterne kan godt trække vand op fra 2-3 meter dybde midt i maj måned, men det er bare ikke dér, næringsstofferne ligger; Det er ikke der, du gøder. Det er oppe i de øverste 30 centimeter pløjelag, forklarer Ulrik Pers og uddyber, at i en sådan situation vil bladgødskning være at foretrække.

Men det er ikke kun i varmen bladgødskningen har effekt, for er foråret koldt, optager planterne ikke fosfor fra jorden af betydning, og derfor kan en tidlig bladgødskning med fosfor medvirke til en gunstig rodudvikling.

-Lige så snart man kan se en mangel, så er skaden jo sket, og med plantesaftanalysen er du på forkant: Du ved, hvad der cirkulerer i planten, og det koster 500 kroner, at få vished for, hvordan dine planter reelt har det, forklarer Ulrik Pers.

klip af vinterhvede

Klip til Plantesaftanalyse i vinterhvede

Plantesaftanalyser giver diagnosen

Plantesaftanalyserne er helt essentielle for at opnå succes med brugen af mikronæringsstoffer i planteavlen, og det er ifølge Interfiller ikke besværligt at komme med på præcisionslandbrugsbølgen. 

-Du går ind i køkkenet og låner lillemors køkkensaks samt en otte liters plastikpose, og så tager du ud i marken. På nuværende tidspunkt, hvor planterne ikke er begyndt at strække sig endnu, klipper du alt over jorden af og lægger det i en pose, og her skal der minimum være 100 gram og gerne 150 gram plantemateriale, forklarer Ulrik Pers. 

Har man taget prøven på bagkant af et regnvejr, og er der kommet jord på bladene, så skal planterne skylles og duppes med køkkenrulle, for viskestykket er no-go, da vaskemidler kan have efterladt fosfor i stoffet. Herefter skal luften suges ud af posen og den skal sendes til LMI (Lennart Månsson International) i Sverige. Og det er ikke ligegyldigt, hvornår man inspicerer marken.  

-Vi plejer at sige, at man skal tage prøven 7-8 dage efter tildelingen, og så har vi svaret 3-4 dage efter. Så er vi klar til næste tildeling, fortæller Ulrik Pers, som rådgiver sine kunder til at tage prøven søndag, lægge den i køleskabet og sende den mandag fra et posthus inden dagens post er afsendt. Så har man resultatet i indeværende uge fra Sverige, hvorefter Interfiller kan vurdere den, og produkterne kan være fremme hos planteavleren tidsnok til næste tildeling.

Plantesaftanalyse resultat

Analyseresultat af vinterhvede mark

Bredspektrede løsninger

Hos Interfiller kigger man på, hvad planten mangler – og hvad der eventuelt kan tilsættes for at blokere det der er for meget af, og så laves der en recept med baggrund i plantesaftanalysen.

-Vi tildeler næsten altid en af vores bredspektrede løsninger som Hvedesupport® eller Rapssupport®, for at opretholde mikronæringsnivauet i planterne, sammen med enkeltkomponenterne, og så kan der samtidig køres med kemi i sprøjten. Kunderne får en blandingsrækkefølge af os, fortæller Ulrik Pers og uddyber, at effekten af behandlingen kan bekræftes, når den næste plantesaftanalyse viser planten atter er i balance. 

-Lige så snart man kan se en mangel, så er skaden jo sket, og med plantesaftanalysen er du på forkant; Du ved, hvad der cirkulerer i planten, og det koster 500 kroner at få vished for, hvordan dine planter reelt har det, forklarer Ulrik Pers.

Det gode landmandskab skal være i orden for at få maksimal effekt – også af mikronæringsstoffer – og i de årtier Interfiller har leveret mikronæringsstoffer til sine kunder har man set en meget positiv udvikling i planteavlen. Men skal udbyttet helt op at ringe, skal der være balance i planterne, og her kan plantesaftanalyser og en timet og tilrettelagt bladgødskningsplan være med til at nå målet. 

-Rettidig omhu sikrer sunde grønne planter i god vækst, lyder det gode råd fra Interfillers fra agro produktspecialist Ulrik Pers.