Kalkfjerner til brug i Gartneri, landbrug og industri.

Anvendelse

Fjerner effektivt kalk og smuds på glas, porcelæn, fliser, kummer og rustfrit stål m.m.

Blandes med koldt eller lunkent vand. Brugsopløsninger fra 5 – 20% kan udbringes med højtrykrenser eller manuelt. Efter 3 – 5 minutters virkning, skylles med rent vand.

Må ikke blandes med klorholdige produkter eller andre rengøringsmidler.

Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, terrazzo og lignede.

Indhold

Citronsyre, Fosforsyre, detergenter og vand, under 5% nonjoniske tensider.

pH-værdi i brugsopløsning (5 – 20%): 2,5 – 2,0

I tilfælde af stof i øjnene: Skyl straks med vand og søg læge.

Alle rengøringsmidler bør opbevares utilgængeligt for børn.

Kalkfjerner leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 1000 liter

Relaterede Produkter

Avec-9500
IF Universalrengører
IF Brun sæbe