Vandig opløsning af mikronæring til Kartofler. De tunge metaller er alle kompleksbundne som chelater og er derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:
KartoffelSupport® er chelateret og er derfor negativ ladet. D.v.s. KartoffelSupport® binder sig ikke til de negativt ladet jordpartikler og danner derfor ikke svært opløselige stoffer. Det betyder at KartoffelSupport® kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende KartoffelSupport® som sprayadditiv til bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.
(Se også basisvejledning).

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.
Dosering: (max 2,5 L./Ha pr. kørsel).
Bedste resultat opnås ved at have KartoffelSupport® med hver gang man kører. Herved sikrer man en kontinuerlig forsyning af mikronæring, der er med til at opretholde balance i planten, samt sikre kvælstofoptag.

15 cm Planter + 1 uge + 1 uge + 1 uge
Kartoffel 2,0 L./Ha 2,0 L./Ha 2,0 L./Ha 2,0 L./Ha


KartoffelSupport® til Ren jordbehandling:

Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

KartoffelSupport® til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L.Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

Indhold:

Data:
Jern (Fe) 15,0 g/l Chelateret pH Koncentrat 7
Mangan (Mn) 15,0 g/l Chelateret Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Kobber (Cu) 0,7 g/l Chelateret Vægtfylde ca. 1,2 kg/L.
Zink (Zn) 3,0 g/l Chelateret
Bor (B) 2,0 g/l
Molybdæn (Mo) 0,2 g/l

KartoffelSupport® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter

Relaterede Produkter:
Fosmagnit
Ærtesupport