Flydende koncentreret Fosfor-Kalium kompleks til planter.

Anvendelse:

PK-Beans anvendes til bladgødskning, som sikker Fosfor og Kalium giver, ved mangel (ses bedst via plantesaftsanalyse) samt som ”saftspænder” forud for tørkeperioder og hedebølger. PK-Beans anvendes mest i hestebønner, da kalium oftest er i underskud og da planten er særdeles følsom overfor varme og tørke perioder.

Indhold:

Grundstof gram/liter
Fosfor (P) 87
Kalium (K) 137

 

Data
pH Koncentrat ca. 7,5
Min. opbevaringstemperatur 5 °C
Vægtfylde 1,25 kg/L

 

Blandbarhed:

PK-Beans er blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. PK-Beans er ikke blandbar med Calcium- og Bor-produkter.Ved tvivl, laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dossering:

Max 3 liter pr. ha pr. kørsel som oftest ud fra en plantesaftsanalyse.

PK-Beans leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.

Relaterede Produkter:
Bor Additiv
Epsotop/Bittersalt