Sprøjterens ekstra er et vaskeaktivt stof som rengør sprøjten effektivt.

Anvendelse
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
Sprøjten skylles med rent vand
Der fyldes vand i tanken ca 10% af tankkapaciteten.
Der tilsættes ½ L. sprøjterens pr. 100 L. vand.
Omrøring og spuledyse skal køre i ca. 5 min., herefter
sprøjtes lidt vaskevand gennem dyserne og der omrøres og spules i ca. 15 min. Sprøjten tømmes på et egnet areal, ikke i nærheden af vandløb, kloaker og brønde.
Filtre, dyser og sier afmonteres  og renses i vand tilsat ½ dl. sprøjterens pr. 10 L. vand.
Er der ikke tankspuledyse, skal tanken fyldes helt med vand. Der anvendes 0,5 L. pr. 100 L. vand

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.
Opbevares køligt og frostfrit.

OBS: Det koncentrerede produkt må ikke komme i kontakt med galvaniserede metaller, Zink og Aluminium legeringer.

Indhold
Nonjoniske vaskeaktive stoffer
Ethanolamin
Natriumsilikat
Chelateringsmiddel

Sprøjterens Ekstra leveres i Dunke á 5 liter

Relaterede Produkter

Avec 50000
IF Lugtfjerner
IF Universalrengører