Sprøjterens ekstra er et vaskeaktivt stof som rengør sprøjten effektivt.
Brugsanvisning:
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
Sprøjten skylles med rent vand
Der fyldes vand i tanken ca 10% af tankkapaciteten.
Der tilsættes ½ L. sprøjterens pr. 100 L. vand.
Omrøring og spuledyse skal køre i ca. 5 min., herefter
sprøjtes lidt vaskevand gennem dyserne og der omrøres og spules i ca. 15 min. Sprøjten tømmes på et egnet areal, ikke i nærheden af vandløb, kloaker og brønde.
Filtre, dyser og sier afmonteres  og renses i vand tilsat ½ dl. sprøjterens pr. 10 L. vand.
Er der ikke tankspuledyse, skal tanken fyldes helt med vand. Der anvendes 0,5 L. pr. 100 L. vand

OBS: Det koncentrerede produkt må ikke komme i kontakt med galvaniserede metaller, Zink og Aluminium legeringer.
Indeholder:
Nonjoniske vaskeaktive stoffer
Ethanolamin
Natriumsilikat
Chelateringsmiddel

Opbevaring:
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.
Opbevares køligt og frostfrit.
Sprøjterens Ekstra leveres i Dunke á 5 liter

Sprøjterens Ekstra kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)

Sprøjterens Ekstra kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Man-Tor 7:00 – 15:00 Fre 7:00 – 11:30

Sprøjterens Ekstra kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur dag.