Vandig opløsning af kobolt til planter. Koboltet er chelateret og er derfor let tilgængelige for planter.

Indhold:

Kobolt (Cu) 20 g/L Chelateret

Data:
pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp. 5 °C
Vægtfylde ca. 1,15 kg/L.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering: (max 0,05 liter/ha pr. kørsel).

Anvendelse:
KoboltSupport 20 anvendes hvor der er underskud af kobolt eller konstateret et behov for ekstra kobolt. Man tilstræber kobolt/molybdæn forhold fra 1 del kobolt pr. 4 dele molybdæn. Kobolt er vigtig for vækst af knoldbakterier i bælgplanter, således at atmosfærisk kvælstof kan fixeres.
Den eneste sikre måde at tilføre kobolt til planten er med chelateret kobolt. Da KoboltSupport 20 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladet jordpartikler og danner ikke tungt opløselige forbindelser i jorden. Det betyder at KoboltSupport 20 kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende KoboltSupport 20 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel, Support super-ADD, som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

KoboltSupport 20 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R 0,2 – 0,4 liter/ha
(Se produktinfo Support Kip-R).

KoboltSupport 20 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD 0,1 liter pr. 100 liter Vand
(Se produktinfo Support Super-ADD)
KoboltSupport 20 leveres i flasker af 1 liter.
KoboltSupport 20 kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
KoboltSupport 20 kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
KoboltSupport 20 kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur dag.