Flydende, koncentreret fosfor-magnesium-nitrat kompleks til gødskning af planter.

Indhold: Data:
Fosfor (P) 175 g/L pH Koncentrat 2
Magnesium (Mg) 62 g/L Min. Opbevaringstemp -20°C
Kvælstof (N) 11 g/L Vægtfylde ca. 1,4 kg/L.

Fosmagnit® reagerer surt og virker som en stødpude. Der bevirker at pH ikke stiger nævneværdigt.

Blandbarhed:
Fosmagnit® er Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Fosmagnit® er ikke blandbar med Borprodukter. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering: (normalt 0,3 – 0,5 L./Ha pr. kørsel)
Dosering bestemmes af anvendelsesformålet.

Anvendelse:
Generelt: Fosmagnit®  anvendes som pH-buffer og pH sænker i sprøjtevæsken. Fosmagnit® tilsættes sprøjtevandet først, for at gøre det pH-neutralt. Fosmagnit® anbefales ved brug af sprøjtevand med pH højere end 6,5.
Glyphosat: Fosmagnit® erstatter behov for andre additiver, da Fosmagnit® både virker pH regulerende og som buffer, således at aktivstoffet i Glyphosat forbliver aktivt.
Dosering: er 0,3 L Fosmagnit® pr.100 liter sprøjtevand. Dette sænker pH til ca. 4 – 5, hvilket sikrer hurtigere optagelse i planten. Desuden opnås også et lille tilskud af P og Mg, Husk også sprede/klæbemiddel 0,1 liter Support Super-ADD pr. 100 liter vand.

Bladgødskning:

Visse typer afgrøder kan tåle et lavt pH i sprøjtevæsken, men ikke alle. Fosmagnit ® skal anvendes med forsigtighed ved doseringer over 1 liter pr. 100 liter vand. Ved højere fosfor tildeling, anvendes 2 dele Fosmagnit ® sammen med 1 del Ny fosforSupport ® (se produktblad Ny FosforSupport ® )

Fosmagnit ® leveres i dunke á 20 liter og palletanke á 600 liter eller 1000 liter.
Fosmagnit ® kan bestilles direkte hos Interfiller A/S Køge (Se bestillingsliste)
Fosmagnit ® kan afhentes hos Interfiller A/S Køge mod forudgående aftale
Mandag-Torsdag 7:00 – 15:00 Fredag 7:00 – 11:30
Fosmagnit ® kan leveres på varetur (Se varetursoversigt) Bestilling min. 2 dage før varetur dag.