Vandig opløsning af Mangan til planter. Manganet er kompleksbundet som chelat og er derfor let tilgængelige for planter.

Anvendelse:
ManganChelat 35 anvendes hvor der er underskud af mangan eller konstateret et behov for ekstra mangan.
Dette ses bedst i en plantesaftsanalyse og ikke i en jordanalyse, da de metaller som findes i jorden oftest er hårdt bundet og dermed svært tilgængelige for planten. Hvorimod det der er i plantesaften viser hvad der er optaget og om der er eventuelle mangler. Den eneste sikre måde at tilføre mangan til planten er med chelateret mangan som f.eks. ManganChelat 35. Da ManganChelat 35 er chelateret, binder det sig ikke til negativt ladet jprdpartikler og danner ikke tungt opløselige forbindelser i jorden.. Det betyder at ManganChelat 35 kan anvendes direkte på jord inden eller efter jordbehandling.
Det hurtigste optag fås ved at anvende ManganChelat 35 som bladgødskning. Her er det vigtigt også at anvende det absolut bedste spredeklæbemiddel som er med til at fordele væsken på hele planten også på bagsiden af bladene, hvor optaget er størst. Man kan roligt starte mens planterne er små. Det der rammer jorden er ikke spildt.

Blandbarhed:
Blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler og flydende gødninger. Ved tvivl laves en prøveblanding i en lille beholder.

Dosering: (max 2,0 L/Ha pr. kørsel)
ManganChelat 35 kan blandes med Borprodukter uden at danne bundfald.

ManganChelat 35 til Ren jordbehandling:
Husk Support Kip-R    0,2 – 0,4 L./Ha (Se produktinfo Support Kip-R).

ManganChelat 35 til Bladgødskning:
Husk Support Super-ADD   0,1 L. pr. 100 L. Vand (Se produktinfo Support Super-ADD)

 

Indhold:

Data:
Mangan (Mn) 35 g/L pH Koncentrat 7
Min. Opbevaringstemp. 5°C
Vægtfylde ca. 1,15 kg/L.

 

ManganChelat 35 leveres i dunke á 20 liter.

 

Relaterede Produkter:
JernSupport 54
ZinkSupport 20